Kaularankaperäinen huimausKaularankaperäinen huimaus

Oireet:

Epämääräistä lievää huimauksen tunnetta, joka ei yleensä ole pyörittävää eikä kaatavaa. Huimaukseen usein liittyy päänsärkyä sekä jäykkyyttä ja jännitystä niskassa. Huimaus saattaa joskus esiintyä vain tietyissä asennoissa ja menee nopeasti ohi asennon muuttuessa.

Syyt:

Niskan niveliin tulee liikehäiriötä ja lihakset jännittyvät. Myös yläniskasta lähtevät hermot ovat usein ärtyneitä. Lisäksi on jäykkyyttä ja jännitystä rintarangassa ja hartioissa. Ryhdin hallinnassa on puutteita. Perussyy on yleensä istumatyö.

Hoito OMT-Fysioterapia Liikkeessä:

Tutkitaan yläniskan liikkuvuus ja  tarvittaessa lihasten, nivelten ja hermokudoksen käsittelyt. Tehdään myös testit, joilla löydetään mahdollinen sisäkorvan toimintahäiriöt (katso hyvänlaatuinen asentohuimaus). Kotiharjoitteiksi ohjataan ryhtilihaksia vahvistavat harjoitukset.

Varaa aika: 050 5907 412

Tulosta ja täytä esitietolomake ennen hoitoon tuloa