Alaraajafysioterapia2Alaraajafysioterapia

Rasitusperäisten alaraaja- ja selkäoireiden syyt voivat löytyä virheellisestä askelluksesta tai eripituisista alaraajoista. Alaraajojen toiminnallisten häiriöiden tunnistaminen on oleellinen osa fysioterapiaa.

Jalkojen toiminnallisuuden tutkiminen ja kivun tuloksellinen hoito vaatii fysioterapeutilta / jalkaspesialistilta vankkaa biomekaniikan ymmärrystä sekä käytännön kokemusta.

OMT-Liikkeen alaraajaongelmiin erikoistuneet fysioterapeutit / jalkaspesialistit laativat asiakkaan oirehistorian sekä rakenteellisen ja toiminnallisen tutkimuksen perusteella yksilöllisen kuntoutusohjelman. Alaraajafysioterapiaan kuuluvat oleellisena osioina manuaalinen fysioterapia, omaharjoitteiden ohjaus ja opetus, neuvonta jalkinevalinnoissa sekä liikuntaharrastuksissa sekä tukipohjallistarpeen hyötyarvio.

Milloin jalkaspesialistille?Alaraajafysioterapia

Kokemus tuo varmuutta. --> www.pohjalliskeskus.fi