PurentaongelmatPurentaongelmien fysioterapia leukanivelien toimintahäiriöissä

Purentaelimistön toimintahäiriöt on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille.

Vaivan saattaa laukaista esim.: Stressi, purentavirhe, hammashoidon toimenpide (suun pitäminen auki pitkään, liian korkea paikka, hampaan poisto), ryhtivirhe, pään tai leukanivelen vammat ja iskut, reumasairaudet ja fibromyalgia.

Tavallisimpia oireita ovat:

Toimintahäiriöt voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja niiden yhdistelmiin. Diagnoosi perustuu oireiden selvittelyyn ja tarkkaan kliiniseen tutkimukseen.

Fysioterapian tavoitteena on kipujen vähentyminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen vähentyminen ja normaalin toiminnan palautuminen.

Fysioterapeuttiset hoitomuodot: